Kororia ki te Atua i runga rawa

He maungarongo ki te mata o te whenua

He whakaaro pai ki nga tangata katoa.

          


Nau mai   Haere mai!

Welcome to our website Karewa Maori Development Consulting.  This site is aimed at educating people and sharing knowledge about Maori people, and their unique cultural values, beliefs and practices in the past, present and future.

Features:

1) Maori Flag of Independence
2) He Whakaputanga o te Rangatiratanga o Nga Hapu o Aotearoa 1835
3) Te Tiriti o Waitangi 1840 
and more...

 


Yahoo! Games

 
E kore au e ngaro, he kakano i ruia mai i Rangiatea

Kia Ora! Knowing who we are is essential in maintaining our wealth of language and cultural customary practices & knowledge. Having a sense of belonging to family, ancestral lands, and a place of gathering are important for Maori because it is wellbeing of life, health and prosperity.  
 
Whenua is our economic resource base, Reo is our communication system, Tikanga is our native customary practices, and cultural values and beliefs, Mana Whakahaere is our authority and power structure, Matauranga is our knowledge based education system, and Wairua is our spiritual esoteric essence.


 __________________________________________________________________________________________________________________________________________


 Mana Maori Ora

This is the 1835 Sovereign flag of Independence of The United Tribes of Aotearoa, which is Internationally recognised for commerce and trade.  The Sovereign flag of Independence is still the official national flag of Aotearoa New Zealand. 


Today in 2008, Indigenous Maori continue to embrace, to enjoy and uphold customary lore jurisdiction as clearly stated below in the two founding constitutional documents known as He Whakaputanga o Te Rangatiratanga o nga Hapu o Aotearoa 1835 (The Declaration of Independant Tribes of New Zealand) and  Te Tiriti o Waitangi 1840 (The Treaty of Waitangi).   Both, He Whakaputanga o te rangatiratanga o Nga Hapu o Aotearoa and Te Tiriti o Waitangi have been embedded in the Statutory form of Te Ture Whenua Maori Act 1993 (Maori Land Act 1993), and Te Ture Whenua Maori Constitution Regulations Act 94/95.


____________________________________________________________________________________________________________


 

 

1) Native Aboriginal Title (Territorial) Customary Lore
He Whakaputanga o Te Rangatiratanga o nga Hapu o Aotearoa
28th October 1835

1. Ko matou, ko nga Tino Rangatiratanga o nga iwi o Nu Tirani i raro mai o Hauraki kua oti nei te huihui i Waitangi i Tokerau i te ra 28 o Oketopa 1835, ka wakaputa i te Rangatiratanga o to matou wenua, a, ka meatia ka wakaputaia e matou he Wenua Rangatira, kia huaina ko te Wakaminenga o nga Hapu o Nu Tirani.

2. Ko te Kingitanga ko te mana i te wenua o te wakaminenga o Nu Tirani ka meatia nei kei nga Tino Rangatira anake i to matou huihuinga. A, ka mea hoki e kore e tukua e matou te wakarite ture ki te tahi hunga ke atu, me te tahi Kawanatanga hoki kia meatia i te wenua o te wakaminenga o Nu Tirani. Ko nga tangata anake e meatia nei e matou e wakarite ana ki te ritenga o o matou ture e meatia nei e matou i to matou huihuinga.

3. Ko matou ko nga Tino Rangatira ka mea nei kia huihui ki te runanga ki Waitangi a te ngahuru i tenei tau i tenei tau ki te wakarite ture, kia tika ai te wakawakanga, kia mau ki te rongo, kia mutu te he, kia tika te hokohoko. A, ka mea hoki ki nga tauiwi o runga, kia wakarerea te wawai, kia mahara ai ki te wakaoranga o to matou wenua, a, kia uru ratou ki te wakaminenga o Nu Tirani.

4. Ka mea matou kia tuhituhia he pukapuka ki te ritenga o tenei o to matou wakaputanga nei ki te Kingi o Ingarani hei kawe atu i to matou aroha nana hoki i wakaae ki te Kara mo matou. A, no te mea ka atawai matou, ka tiaki i nga pakeha e noho nei i uta, e rere mai ana ki te hokohoko, koia ka mea a matou ki te Kingi kia waiho hei matua ki a matou i to matou Tamarikitanga kei wakakahoretia to matou Rangatiratanga.
 

 

2) Native Aboriginal Title  (Territorial) Customary Lore/ Law
Te Tiriti O Waitangi
6th February 1840

KO WIKITORIA, Te Kuini o Ingarani i tana mahara atawai ki nga Rangatira me nga hapu o Nu Tirani, i tana hiahia hoki kia tohungia ki a ratou o ratou rangatiratanga, me to ratou

w(h)enua, a kia mau tonnu hoki te Rongo ki a ratou me te ata noho hoki, kua w(h)akaaro ia he mea tika kia tukua mai tetahi Rangatira hei kai w(h)akarite ki nga Tangata Maori o Nu Tirani. Kia w(h)akaaetia e nga Rangatira Maori te Kawanatanga o te Kuini, ki nga waahi katoa o te w(h)enua nei me nga motu. Na te mea hoki he tokomaha ke nga tangata o tona iwi kua noho ki tenei w(h)enua, a, e haere mai nei.
       Na, ko te Kuini e hiahia ana kia w(h)akaritea te Kawanatanga, kia kaua ai nga kino e puta mai ki te Tangata Maori ki te Pakeha e noho Ture kore ana.
       Na, kua pai te Kuini kia tukua ahau, a Wiremu Hopihona, he Kapitana i te Roiara Nawi, hei Kawana mo nga waahi katoa o Nu Tirani, e tukua aianei amua atu ki te Kuini: e mea ana ia ki nga Rangatira o te W(h)akaminenga o nga hapu o Nu Tirani, me era Rangatira atu, enei ture ka korerotia nei

       Ko te tuatahi,
               Ko nga Rangatira o te W(h)akaminenga, me nga Rangatira katoa hoki, kihai i uru ki taua W(h)akaminenga, ka tuku rawa atu ki te Kuini o Ingarani ake tonu atu te Kawanatanga katoa o o ratou w(h)enua.

       Ko te tuarua,

                Ko te Kuini o Ingarani ka w(h)akarite ka w(h)akaae ki nga Rangatira, ki nga hapu, ki nga tangata katoa o Nu Tirani, te tino Rangatiratanga o o ratou w(h)enua oo ratou kainga me o ratou taonga katoa. Otiia ko nga Rangatira o te

W(h)akaminenga, me nga Rangatira katoa atu, ka tuku ki te Kuini te hokonga o era waahi w(h)enua e pai ai te tangata nona te w(h)enua, ki te ritenga o te utu e w(h)akaritea ai e ratou ko te Kaihoko e meatia nei e te Kuini hei Kaihoko mona.
     
 Ko te tuatoru,
    Hei w(h)akaritenga mai hoki tenei mo te
w(h)akaaetanga ki te Kawanatanga o te Kuini. Ka tiakina e te Kuini o Ingarani nga Tangata Maori katoa o Nu Tirani. Ka tukua ki a ratou nga tikanga katoa rite tahi ki ana mea ki nga tangata o Ingarani.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

eBay is Australia's leading online marketplace

Indigenous Liberation

Indigenous Maori customary practice reflects the dynamic way in which whanau,hapu and iwi understand themselves in relationship to their natural environment, through social, cultural, political and environmental beliefs, values and practices.

Indigenous liberation is about increasing peoples awareness of native indigenous aboriginal Maori rights and issues, dealing with racist encounters positively, providing our young ones with a sense of belonging and connectedness through strong whanau Maori values, beliefs and native customary practices. 

Te Reo Maori

Start small. When you hook up with Skype to keep in touch with your friends and family practice these Maori sayings:


                  Tena Koe!       Hello!

                  Tau ke!           Awesome!

                  Ka pai!            That's good!


Support Karewa 2008 by shopping at CoffeeCup Software, StrawberryNet Cosmetices, and or buy and sell on eBay.Karewa Maori Development Copyrights Reserved 2008-2015 ©